Історія коледжу


У центрі Житомира на Київській вулиці, яка започатковує автомобільну магістраль до столиці нашої держави, милує око красивий з колонами чотирьохповерховий будинок – Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права – вищий навчальний заклад, який має багату історію і традиції. Історія становлення коледжу нараховує 6 основних стадій:

 1. 1922р. - Кооперативно-облікові курси.
 2. Протокол №9 засідання президії волгубспілки від 19.01.1922р. "Про відкриття короткотермінових кооперативно-облікових курсів"
 3. Виділено - 37314000 крб.
 4. 14 місць - слухачам від ЕСТ Житомирського району
 5. 1925-1930рр. - Житомирська кооперативно-професійна школа Волинської окружної інспектури народної освіти.
 6. Підготовлено спеціалістів для споживчої кооперації - 1938, в тому числі польська група - 32.1931р. - Житомирський кооперативний технікум Всеукраїнської спілки споживчої кооперації, який мав 3 відділи:

 1. бухгалтерський;
 2. планово-статистичний;
 3. інструкторсько-організаційний.

При школі діяла школа "Сількоолуч":

 1. торгові робітники;
 2. рахівники.
1932-1935рр. - Комбінат кооперативної освіти:

thumb1 thumb1
 1. планово-кооперативний технікум кооперативної освіти;
 2. школа "Сількоолуч";
 3. консультаційний пункт (постійна точка курсової роботи).

1935р. - Рішенням президії правління Вукоопспілки технікум ліквідований.
1939-1941рр. - На місці нинішнього Житомирського кооперативного коледжу знаходилась кооперативна школа Житомирської облспоживспілки.
1944p. - Bідкриття Житомирського Учбово-Курсового Комбінату.
1945-1956рр. - Кооперативна школа з відділеннями:

thumb1 thumb1
 1. торговельне;
 2. кулінарне;
 3. заготівельне;
 4. облікове.

1957р. - філіал Вінницького кооперативного технікуму.
1956-1992рр. - Кооперативне училище з відділеннями:

 1. торговельне;
 2. кулінарне;
 3. заготівельне;
 4. швейне.1967р. - на базі кооперативного училища відкритий кооперативний технікум з відділеннями: thumb1 thumb1

 1. бухгалтерський облік;
 2. технологія приготування їжі;
 3. організація кооперативної торгівлі і товарознавство товарів народного споживання;
 4. організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції.

1983–1986рp. - Здійснюється підготовка за такими спеціальностями:

 1. Бухгалтерський облік
 2. Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами
 3. Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами
 4. Товарознавство і організація торгівлі продовольчими і промисловими товарами

1986р. - Відкрита спеціальність: "Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарських продуктів".

1989р. - Відкрита спеціальність: "Організація кооперативної торгівлі і товарознавство товарами народного споживання".

1990р. - Відкрита спеціальність: "Технологія приготування їжі і організація громадського харчування".

1992p. - Відкрито спеціальності:

 1. Правознавство
 2. Організація комерційної діяльності (менеджмент) і товарознавство товарами повсякденного попиту

Ліквідовано Житомирське кооперативне професійно-технічне училище (Постанова Правління ОСС від 02.04.1992 р. № 98)

1993р. - Розпочата ступенева підготовка. І ступінь: thumb1 thumb1

 1. Продавець товарів повсякденного попиту
 2. Кухар

1994р. - Відкрита спеціальність: "Банківська справа".

1996р. - Вперше атестовано спеціальності:

 1. Бухгалтерський облік і аудит
 2. Правознавство
 3. Банківська справа
 4. Товарознавство і комерційна діяльність
 5. Технологія приготування їжі

Технікум ввійшов до складу:

 1. навчально-науково-виробничого комплексу „Облік і аудит", що створений на базі Житомирського інженерно-технологічного інституту (установчий договір від 03 січня 1996р., протокол №2).
 2. навчального комплексу Укоопспілки „Академія" (установчий договір від 11 березня 1996 p., протокол №1).

1997р. - Технікум акредитований за статусом вищого закладу освіти І (першого) рівня (рішення ДАК Міністерства освіти України від 08.04 1997 p., протокол №7).
Житомирський кооперативний технікум перейменований на Житомирський кооперативний економіко-правовий технікум.

1999 рік - Отримана ліцензія на підготовку молодших спеціалістів з усіх спеціальностей. Отримана ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти. Отримана ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем курсового навчання без присвоєння кваліфікації.

2001р. Відкрито спеціальності:

 1. Організація обслуговування населення.
 2. Програмування для електронно – обчислювальної техніки і автоматизованих систем.

Технікум визнано атестованим за статусом загальноосвітнього навчального закладу з правом видачі документів за рівнем повної загальної середньої освіти.

2002р. - Житомирський кооперативний економіко-правовий технікум реорганізовано в Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права
Коледж акредитований акредитованим за І (першим) рівнем з спеціальностей:

 1. Правознавство
 2. Технологія харчування
 3. Бухгалтерський облік
 4. Банківська справа
 5. Товарознавство і комерційна діяльність. Товарознавство у митній справі

2003р. - Коледж ввійшов до складу навчального комплексу Укоопспілки „Освіта" (протокол засідання Ради комплексу від 15.05.03р. №19)
Коледж акредитований акредитованим за І (першим) рівнем зі спеціальності „Організація обслуговування населення”.

2004р. - Відкрита спеціальність: - "Фінанси"

Коледж акредитований за І (першим) рівнем зі спеціальності „Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем"
Коледж ввійшов до складу навчально – наукового комплексу „Програміст” з Житомирським державним технологічним університетом.

2005р. - Коледж повторно акредитований за статусом вищого закладу освіти І (першого) рівня. Отримано ліцензію на надання освітніх послуг за рівнем курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації за професіями. Отримано ліцензію на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти за напрямом „Повна загальна середня освіта".

2007р. - Міністерством Освіти і науки України коледж визнаний Лідером сучасної освіти за багаторічну науково-педагогічну діяльність по інноваційному розвитку освіти України.

thumb1

thumb1

За роки існування навчальним закладом підготовлено понад 20 тис. молодших спеціалістів для споживчої кооперації.