Циклові комісії:


Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Склад циклової комісії

Голова циклової комісії: Дитинченко Інна Миколаївна
Лаборант: Ринас Анжела Олександрівна

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Категорія
Освіта
Дисципліни
1
Дитинченко Інна Миколаївна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004 р., "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія", вчитель біології, хімії, валеології та основ екології.
Хімія, Біохімія, Неорганічна хімія, Органічна хімія, Фізична та колоїдна хімія, Біологія, Основи екології, Основи медичних знань
2
Трифонова Тетяна Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1997 р., "Українська мова і література та німецька мова", вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.
Українська література, Зарубіжна література
3
Поліщук Анастасія Валеріївна
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018р., "Середня освіта" (українська мова та література, англійська мова в закладах освіти), магістр середньої освіти (Українська мова і література), вчитель української мови і літератури та англійської мови і світової літератури
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
4
Глазунова Леся Олександрівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2006р., "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська, англійська)", вчитель російської та англійської мов і зарубіжної літератури
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
5
Короленко Лариса Олександрівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1986, "Англійська та німецька мови", вчитель англійської та німецької мов середньої школи
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
6
Власюк Марина Леонідівна
Викладач,, спеціаліст першої категорії
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2004р., "Українська мова та література", магістр філології, фахівець з української мови та літератури, викладач
Українська мова, Українська мова (за професійним спрямуванням), Українська література
7
Рева Людмила Володимирівна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004, "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (німецька)", вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.
Українська мова
8
Федорчук Борис Вікторович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський державний інститут фізичної культури і спорту, 1992р., "Фізична культура і спорт", викладач фізичної культури.
Фізичне виховання
9
Тамашевський Іван Якович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський державний інститут фізичної культури, "Фізична культура і спорт", викладач фізичного виховання.
Фізична культура (Фізичне виховання)
10
Бабій Олександр Миколайович
Викладач, спеціаліст другої категорії
Житомирське вище училище радіоелектроніки, 1983р., "Інженер по експлуатації радіотехнічних засобів"
Захист Вітчизни


Дисціпліни, що викладаються на цикловій комісії:
 1. українська мова і література;
 2. світова література;
 3. математика;
 4. вища математика;
 5. українська мова за професійним спрямуванням;
 6. фізика;
 7. астрономія;
 8. хімія;
 9. біологія;
 10. екологія;
 11. географія;
 12. іноземні мови;

Циклова комісія комп’ютерної техніки та програмування

Загальна інформація про ЦК

Циклова комісія "Комп’ютерної техніки та програмування" заснована у 2001р. у зв’язку із відкриттям нової спеціальності "Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем". Після введення в Україні у 2008 році нового класифікатора спеціальностей спеціальність "Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем" змінила свою назву на "Розробка програмного забезпечення".

Перший набір студентів було здійснено на базі 11 класів. У подальшому набір студентів на спеціальність "Розробка програмного забезпечення" здійснюється на базі 9 класів.

За роки існування циклової комісії "Комп’ютерної техніки та програмування" та спеціальності "Розробка програмного забезпечення" було підготовлено та випущено більше 250 молодших спеціалістів з розробки програмного забезпечення. З них 20 випускників в різні роки отримали дипломи з відзнакою.

З 10 викладачів циклової комісії "Комп’ютерної техніки та програмування" 3 викладачі мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 – першу кваліфікаційну категорію та 2 – другу кваліфікаційну категорію.

6 викладачів є випускниками Житомирського державного технологічного університету різних років, 2 – Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2 – Харківського інституту радіоелектроніки (нині – Харківський національний університет радіоелектроніки).

Обов’язки голови циклової комісії в різні роки виконували Окунькова Оксана Олексіївна, Граф Марина Сергіївна та Чижмотря Олексій Володимирович.

Викладачі циклової комісії "Комп’ютерної техніки та програмування" забезпечують викладання більше ніж 30 дисциплін на всіх спеціальностях коледжу, з них більше 20 – на спеціальності "Розробка програмного забезпечення".

Кабінети
17
ЕОМ і мікропроцесорних систем. Інформатики і комп’ютерної техніки
23
Інформатики і комп’ютерної техніки
28
Алгоритмічних мов та технологій розробки програмного забезпечення. Інформатики і комп’ютерної техніки
29
Автоматизованих інформаційних систем. Комп’ютерної техніки

Лаборантські: 30, 33

Комп’ютерний центр: 31

Склад ЦК

Голова циклової комісії – Окунькова Оксана Олексіївна

Інженер з комп’ютерних систем – Ковтун Валентин Віталійович

Лаборант: Ринас Анжела Олександрівна

Склад циклової комісії:

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Категорія
Освіта
Дисципліни
1.
Окунькова Оксана Олексіївна
Голова циклової комісії,викладач, спеціаліст вищої категорії
Харківський інститут радіоелектроніки, 1886 р., "Прикладна математика", інженер - математик Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005 р., "Професійне навчання", викладач фахових дисциплін
Людинно – машинний інтерфейс, Основи програмування та алгоритмічні мови, Операційні системи, Групова динаміка, Основи програмної інженерії, Проектний практикум, Переддипломна практика
2.
Дмитренко Ірина Анатоліївна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний технологічний університет, 2008р., "Програмне забезпечення автоматизованих систем", спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем
Об’єктно – орієнтовне програмування, Організація комп’ютерних мереж, Офісне програмне забезпечення, Навчальна практика
3.
Пашкевич Олена Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний технологічний університет, 2003 р., "Програмне забезпечення автоматизованих систем", спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем
Конструювання програмного забезпечення, Автоматизовані системи обробки інформації, Навчальна практика 1, Навчальна практика з ІКТ
4.
Котова Тетяна Олександрівна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний технологічний університет, 2008р., "Програмне забезпечення автоматизованих систем", спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем
Інструментальні засоби візуального програмування,Математичні методи дослідження операцій, Навчальна практика 2,Технологічна практика 1
5.
Щур Наталія Олександрівна
Викладач, спеціаліст другої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2009р., "Інформатика", магістр інформатики, викладач інформатики
Алгоритми та структури, Інженерна та комп’ютерна графіка
6.
Чижмотря Олена Геннадіївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський інженерно - технологічний інститут, 1997 р., "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем", інженер - програміст
Чисельні методи, Програмування для Інтернет, Веб – дизайн, Розробка веб – застосувань
7.
Чижмотря Олексій Володимирович
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський інженерно - технологічний інститут, 1997р., "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем", інженер - програміст
Бази даних
8.
Романішин Віктор Васильович
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007р., Інститут післядипломної освіти, фахівець з інформатики, вчитель інформатики
Архітектура комп’ютера
9.
Кавун Надія Володимирівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1975р., "Математика з додатковою спеціальністю фізика"
Математика
10.
Шахіна Олена Леонтіївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1989р., "Фізика і математика", вчитель фізики і математики
Фізика (електрика), Основи електротехніки, Математика, Фізика, астрономія
11.
Нелипович Вікторія Віталіївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Оренбургський державний педагогічний інститут ім. В.П. Чкалова, 1993 р. "Математика, інформатика і обчислювальна техніка", вчитель математики, інформатики
Теорія ймовірності і математична статистика, Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Вища математика, Математичний аналіз, Дискретна математика, Диференціальні рівняння
12.
Варганова Діна Олександрівна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2006р., "Інформатика", магістр інформатики, викладач інформатики
Інформатика, Навчальна практика з ІКТ


Дисципліни, що викладаються на ЦК
 1. Інформатика
 2. Комп'ютерна техніка
 3. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 4. Інформатика та комп'ютерна техніка
 5. Комп'ютерні правові системи
 6. Комп'ютерні технології в юридичній діяльності
 7. Автоматизовані системи обробки інформації
 8. Алгоритми та структури
 9. Архітектура комп'ютера
 10. Бази даних
 11. Веб-дизайн
 12. Групова динаміка та комунікації
 13. Інженерна та комп'ютерна графіка
 14. Інструментальні засоби візуального програмування
 15. Комп'ютерна етика
 16. Комп'ютерна схемотехніка
 17. Конструювання програмного забезпечення
 18. Людино-машинний інтерфейс
 19. Математичні методи дослідження операцій
 20. Нечітка логіка, генетичні алгоритми та нейронні мережі
 21. Об'єктно-орієнтовне програмування
 22. Операційні системи
 23. Організація комп’ютерних мереж
 24. Основи програмної інженерії
 25. Основи програмування та алгоритмічні мови
 26. Офісне програмне забезпечення
 27. Проектний практикум
 28. Розробка веб-застосувань
 29. Системи керування базами даних
 30. Чисельні методи
 31. Навчальна практика з ІКТ
 32. Навчальна практика
 33. Переддипломна практика
 34. Технологічна практика
Циклова комісія правознавчих та соціально-гуманітарних дисциплін

Склад циклової комісії

Голова циклової комісії: Ворельман Інна Юхимівна.

Лаборант: Ринас Анжела Олександрівна

№ з/п
Прізвище, ім”я,по батькові викладача
Категорія, педагогічне звання
Освіта
Які дисципліни викладає
1
Ворельман Інна Юхимівна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії
Саратовський юридичний інститут, 1979 р., "Правознавство", юрист
Цивільне та сімейне право, Цивільний процес, Державна виконавча служба, Кооперативне право, Фінансове право, Господарське право, Юридична деонтологія, Виробнича практика
2
Дигало Олег Миколайович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 1998 р., „Правознавство”, юрист
Історія держави і права зарубіжних країн, Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні, Історія держави і права України, Право соціального забезпечення, Юридична служба в споживчій кооперації, Судочинство в господарських судах
3
Павліченко Ірина Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Вінницький державний педагогічний інститут, 1994 р., "Історія", вчитель історії та правознавства; Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2005 р. "Правознавство", спеціаліст права
Конституційне право України, Трудове право, Навчальна практика з спеціальності, Виробнича практика
4
Власюк Наталія Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1994р., "Історія і право", учитель історії і права; Національна юридична академія України ім. Ярослава мудрого, 2004р., "Правознавство", юрист.
Нотаріат України, Екологічне право, Аграрне право, Теорія держави і права, Конституційне право зарубіжних країн, Діловодство в юридичній діяльності
5
Князєв Віктор Володимирович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський міжнародний університет, 2009р., "Правознавство", юрист.
Цивільне та сімейне право, Кримінальний процес, Кримінальне право, Митне право, Навчальна практика зі спеціальності
6
Силантьєв Кирило Володимирович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Вінницький державний педагогічний інститут, 1995 р., "Історія та право", викладач історії і правознавства; Національний транспортний університет, 2018р., "Право", юрист.
Історія України, Основи філософських знань, Громадянська освіта, Правознавство
7
Важинська Людмила Руфимівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1990 р., Психологія. Практична психологія у системі народної освіти", психолог – практик, ПАТ "Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом" 2015р., "Соціологія", соціолог масових комунікацій
Основи психології та Етика бізнесу, Соціологія, Психологія та етика ділових відносин, Логіка, Мистецтво, Культурологія
8
Гардзель Катерина Ярославівна
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018р. "Середня освіта (Історія)", вчитель історії
Історія: Україна і світ, Історія України

Циклова комісія економіки та підприємництва, готельно-ресторанного бізнесу

Склад ЦК
Голова ЦК – Пріор Наталія Миколаївна
Лаборанти: Лаговська Лілія Василівна

№ з/п
Прізвище ім’я по батькові
Посада (категорія)
Освіта
Які дисципліни викладає
1
Пріор Наталія Миколаївна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії
Львівська комерційна академія, 1996 р., „Товарознавство та торгівля непродовольчими товарами”, товарознавець - комерсант, Полтавський кооперативний інститут, 2001 р., „Професійне навчання”, викладач товарознавства та комерційної діяльності
Основи кооперації, Теоретичні основи товарознавства, Товарознавство непродовольчих товарів, Обладнання підприємств торгівлі, Навчальна практика, Товарознавство, Основи та правові засади митної справи, Навчальна практика на діючих роздрібних торговельних підприємствах, Технологічна практика
2
Вознюк Валентина Григорівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист
Львівський торгово-економічний інститут, 1991 р. “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”, економіст; Полтавський кооперативний інститут, 1997 р. «Професійне навчання», викладач обліку і аудиту
Казначейська справа, Бухгалтерський облік, Бюджетна система, Облік і звітність, Податкова система, ІСО ФКУ, Фінансовий облік, Комп’ютерна бухгалтерія, Навчальна практика зі спеціальності, Технологічна практика
3
Віржанська Ірина Євгенівна
Заступник директора з навчально – виховної роботи, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист
Львівська комерційна академія, 1998 р., "Економіка підприємства", економіст; Полтавський університет споживчої кооперації України, 2004 р., "Професійне навчання", викладач спеціальних дисциплін за фахом "Економіка підприємства"
Економіка підприємства, Громадянська освіта, Економіка торговельного підприємства, Економіка і організація виробництва, Економіка підприємств різних типів, Митні платежі, Політична економія, Економічна теорія, Технологічна практика (митні платежі)
4
Зіневич Леся Віталіївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський інженерно - технологічний інститут, 2003 р, ."Менеджмент організацій", менеджер – економіст, Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005 р., "Професійне навчання", викладач спеціальних дисциплін за фахом менеджмент організацій
Основи менеджменту, Основи маркетингу, Митний контроль і митне оформлення, Логістика, Основи менеджменту і маркетингу, Технологічна практика (митна справа)
5
Якимчук Анастасія Олександрівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Львівський торгово-економічний інститут, 1978 р. "Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами", товарознавець вищої кваліфікації; Московський ордена дружби народів кооперативний інститут Центроспілки, 1985 р. "Товарознавство продовольчих товарів", викладач кооперативного технікуму
Товарознавство продовольчих товарів, Товарознавство харчових продуктів, Основи товарознавства, Управління якістю продукції та послуг, Основи стандартизації, метрології та управління якістю
6
Ярош Людмила Петрівна
Заступник директора з навчально – методичної роботи, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист
Львівський торгово-економічний інститут, 1982 р., "Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами", товарознавець вищої кваліфікації, Московський ордена дружби народів кооперативний інститут Центроспілки, 1986р., "Викладання технології торговельних процесів", викладач кооперативного технікуму
Комерційна діяльність, Основи торговельного підприємництва, Організація і технологія торгових процесів, Основи підприємницької та управлінської діяльності, Основи біржової діяльності
7
Ільницька Олена Леонідівна
Головний бухгалтер, викладач, спеціаліст вищої категорії
Львівська комерційна академія, 1996 р., "Фінанси і кредит", економіст; Національний транспортний університет, 2018р., "Право", юрист.
Банківські операції, Фінанси, Фінанси підприємств, Фінанси підприємств II, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
8
Силантьєва Олена Сергіївна
Директор, викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний сільськогосподарський інститут, 1994р., "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності", економіст по бухгалтерському обліку і фінансах; Полтавський кооперативний інститут, 1997р., "Професійне навчання", викладач обліку і аудиту
Бухгалтерський облік
9
Дмуховська Оксана Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний агроекологічний університет, 2002р. "Облік і аудит", бухгалтер економіст
Політична економія, Економічна теорія, Гроші і кредит, Страхові послуги
10
Ринас Анжела Олександрівна
Викладач, спеціаліст другої категорії
Полтавський університет споживчої кооперації України, 2008р., "Товарознавство та комерційна діяльність", магістр товарознавства.
Безпека життєдіяльності, Охорона праці, Основи охорони праці
11
Коробко Валентина Григорівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський кооперативний інститут, 1987 р., "Технологія і організація громадського харчування", інженер – технолог, Полтавський кооперативний інститут, 1999 р., "Професійне навчання" , викладач фахових дисциплін
Мікробіологія, Устаткування, Технологія виробництва кулінарної продукції, Технологія приготування їжі, Спецпідготовка
12
Жабровець Людмила Леонідівна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Полтавський кооперативний інститут, 1998 р., "Технологія громадського харчування", інженер – технолог, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", 2013 р., "Педагогіка вищої школи" , викладач університетів та вищих навчальних закладів
Естетика в закладах ресторанного господарства, Основи стандартизації, Особливості ресторанного сервісу, Технічне креслення, Організація обслуговування та сервісу, Стандартизація в готелях, Особливості зарубіжного сервісу, Організація та технологія обслуговування в готелях, Естетичне оформлення готелів
13
Пушкарьова Тетяна Анатоліївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005 р., "Технологія харчування", інженер – технолог
Організація обслуговування, Будівлі і обладнання готелів
14
Павлюк Валентина Миколаївна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Полтавський університет споживчої кооперації України, 2007 р., "Технологія харчування", інженер – технолог
Технологія виробництва кулінарної продукції, Спецмалювання, Організація виробництва, Барна справа
15
Максимчук Тетяна Степанівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, відмінник освіти України
Полтавський кооперативний інститут, 1992 р., "Технологія і організація громадського харчування", інженер – технолог, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський кооперативний інститут", 1997 р., викладач менеджменту у виробничій сфері
Навчальна практика, Технологічна практика, Професійна практика
16
Герасимчук Наталія Петрівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, відмінник освіти України
Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка, 1977 р., "Біологія з додатковою спеціальністю хімія", вчитель біології з додатковою спеціальністю хімія середньої школи
Гігієна і санітарія, Основи медичних знань, Основи екології, Безпека життєдіяльності


Дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:
 1. Основи кооперації
 2. Товарознавство продовольчих товарів
 3. Товарознавство харчових продуктів
 4. Товарознавство непродовольчих товарів
 5. Основи маркетингу
 6. Основи торговельного підприємництва
 7. Основи підприємницької та управлінської діяльності
 8. Охорона праці
 9. Охорона праці в галузі
 10. Безпека життєдіяльності
 11. Обладнання підприємств торгівлі
 12. Обладнання в ЗРГ
 13. Навчальна практика в навчальному магазині
 14. Основи митної справи
 15. Митний контроль та митне оформлення
 16. Управління якістю продуктів і послуг
 17. Основи стандартизації, метрології та управління якістю
 18. Комерційна діяльність
 19. Основи менеджменту
 20. Торговельна реклама
 21. Основи рекламно-інформаційної роботи
 22. Захист прав споживачів
 23. Організація обслуговування ЗРГ
 24. Технологія приготування їжі,
 25. Креслення
 26. Процеси і апарати

Кабінети: товарознавства (каб. 53), навчальний магазин продовольчих товарів (каб. 19), навчальний магазин непродовольчих товарів (каб. 25), музей споживчої кооперації (каб. 21), основ менеджменту (каб. 24), організації обслуговування в ЗРГ (каб. 11), обладнання підприємств ЗРГ (каб. 13) кухня-лабораторія (каб. 15).