Циклові комісії:


Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Склад циклової комісії

Голова циклової комісії: Чернова Зоя Франківна

Лаборант: Лаговська Лілія Василівна

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Категорія
Освіта
Дисципліни
1
Чернова Зоя Франківна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1991 р., "Англійська і німецька мови", вчитель англійської і німецької мови.
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
2
Дитинченко Інна Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист (сумісник)
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004 р., "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія", вчитель біології, хімії, валеології та основ екології.
Хімія, Біохімія, Харчова хімія, Аналітична хімія, Біохімія
3
Трифонова Тетяна Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1997 р., "Українська мова і література та німецька мова", вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.
Українська література, Зарубіжна література
4
Гардзель Катерина Ярославівна
Викладач, спеціаліст другої категорії (сумісник)
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018р. "Середня освіта (Історія)", вчитель історії
Історія: Україна і світ, Історія та культура України
5
Силантьєв Кирило Володимирович
Викладач, спеціаліст вищої категорії (сумісник)
Вінницький державний педагогічний інститут, 1995 р., "Історія та право", викладач історії і правознавства; Національний транспортний університет, 2018р., "Право", юрист.
Основи філософських знань, Громадянська освіта
6
Короленко Лариса Олександрівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1986, "Англійська та німецька мови", вчитель англійської та німецької мов середньої школи
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
7
Дубинська Олена Сергіївна
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020, "Середня освіта (Фізична культура) ", вчитель фізичної культури
Фізична культура (Фізичне виховання)
8
Рева Людмила Володимирівна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004, "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (німецька)", вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.
Українська мова, Українська мова за професійним спрямуванням
9
Василенко Марина Миколаївна
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2008, "Педагогіка і методика середньої освіти. Історія", вчитель історії та правознавства
Мистецтво, Соціологія, Історія: Україна і світ
10
Тамашевський Іван Якович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський державний інститут фізичної культури, "Фізична культура і спорт", викладач фізичного виховання.
Фізична культура (Фізичне виховання)
11
Кліменко Валерій Миколайович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київське вище училище імені А.І. Покришкіна,1991, "Радіотехнічні засоби", радіоінженер, Національна академія оборони України, курси підвищення кваліфікації та професійного рівня, 2007.
Захист України
12
Слідзевська Катерина Анатоліївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1998, "Всесвітня історія", вчитель історії
Історія: Україна і світ, Історія та культура України
13
Ястребова Аліна Олександрівна
Викладач, спеціаліст (сумісник)
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020, "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)", бакалавр філології (германські мови та літератури (переклад включно)), філолог, фахівець з англійської мови та літератури, перекладач з англійської
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
14
Поліщук Олена Василівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії (сумісник)
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2006, учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, редактор освітніх видань
Українська мова
Циклова комісія комп’ютерної техніки та програмування

Склад циклової комісії

Голова циклової комісії – Пашкевич Олена Миколаївна

Лаборант: Ринас Анжела Олександрівна

Склад циклової комісії:

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Категорія
Освіта
Дисципліни
1
Войтович Ірина Петрівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист (сумісник)
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2002, "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Інформатика", вчитель математики та основ інформатики.
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
2
Можаровський Сергій Володимирович
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист (сумісник)
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1997, " Математика і фізика", вчитель математики і фізики.
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія), Математичний аналіз, Диференціальні рівняння, Теорія ймовірності і математична статистика, Вища і прикладна математика
3
Пашкевич Олена Миколаївна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний технологічний університет, 2003 р., "Програмне забезпечення автоматизованих систем", спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем
Основи програмної інженерії, Математичні методи дослідження операцій, Автоматизовані системи обробки інформації, Конструювання програмного забезпечення, Людинно - машинний інтерфейс, Алгоритми та структури
4
Чижмотря Олена Геннадіївна (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії (сумісник)
Житомирський інженерно - технологічний інститут, 1997 р., "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем", інженер - програміст
Інженерна та комп’ютерна графіка, Програмування для Інтернет, Веб – дизайн. Розробка веб-застосувань
5
Чижмотря Олексій Володимирович (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист (сумісник)
Житомирський інженерно - технологічний інститут, 1997р., "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем", інженер - програміст
Бази даних
6
Пустовіт Людмила Володимирівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії (сумісник)
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2001, "Математика", викладач математики та інформатики
Інформатика (Основи інформатики і обчислювальної техніки), Дискретна математика
7
Кравчук Андрій Віталійович (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист (сумісник)
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1996р., "Математика і фізика", вчитель математики і фізики.
Фізика (астрономія)
8
Філінський Олександр Олександрович
Викладач, спеціаліст
Державний університет "Житомирська політехніка", Інженерія програмного забезпечення, бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Інструментальні засоби візуального програмування, Основи програмування, Об’єктно-орієнтовне програмування, Навчальна практика, Переддипломна практика
9
Шафарчук Світлана Павлівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист (сумісник)
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1986, " Математика і фізика", вчитель математики і фізики середньої школи
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
Циклова комісія правознавчих дисциплін

Склад циклової комісії

Голова циклової комісії: Ворельман Інна Юхимівна

Лаборант: Ринас Анжела Олександрівна

№ з/п
Прізвище, ім”я,по батькові викладача
Категорія, педагогічне звання
Освіта
Які дисципліни викладає
1
Ворельман Інна Юхимівна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії
Саратовський юридичний інститут, 1979 р., "Правознавство", юрист
Цивільне та сімейне право, Цивільний процес, Кооперативне право, Судочинство в адміністративних судах, Основи правознавства, Міжнародне право
2
Павліченко Ірина Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист (сумісник)
Вінницький державний педагогічний інститут, 1994 р., "Історія", вчитель історії та правознавства; Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2005 р. "Правознавство", спеціаліст права
Трудове право, Виробнича практика
3
Власюк Наталія Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1994р., "Історія і право", учитель історії і права; Національна юридична академія України ім. Ярослава мудрого, 2004р., "Правознавство", юрист.
Теорія держави і права, Екологічне право, Аграрне право, Теорія держави і права, Історія держави і права України, Діловодство
4
Князєв Віктор Володимирович
Викладач, спеціаліст вищої категорії (сумісник)
Київський міжнародний університет, 2009р., "Правознавство", юрист.
Цивільне та сімейне право, Кримінальний процес, Кримінальне право, Виконавче провадження, Організація судових і правоохоронних органів, Навчальна практика
5
Демчук Олег Володимирович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський університет імені Тараса Шевченка, 2012, "Правознавство", спеціаліст права.
Господарське право, Кримінальне право, Адміністративне право, Судочинство у господарських судах, Навчальна практика
6
Криштоп Світлана Миколаївна
Викладач, спеціаліст
Університет державної фіскальної служби України, 2017, "Право", спеціаліст з права.
Право соціального забезпечення, Юридична деонтологія, Конституційне право України, Конституційне право зарубіжних країн, Державне будівництво та місцеве самоврядування, Фінансове право

Циклова комісія економіки та підприємництва, готельно-ресторанного бізнесу

Склад ЦК

Голова циклової комісії: Пріор Наталія Миколаївна

Лаборанти: Лаговська Лілія Василівна

№ з/п
Прізвище ім’я по батькові
Посада (категорія)
Освіта
Які дисципліни викладає
1
Пріор Наталія Миколаївна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії
Львівська комерційна академія, 1996 р., „Товарознавство та торгівля непродовольчими товарами”, товарознавець - комерсант, Полтавський кооперативний інститут, 2001 р., „Професійне навчання” , викладач товарознавства та комерційної діяльності
Основи кооперації, Товарознавство, Обладнання підприємств торгівлі, Основи та правові засади митної справи, Екологія, безпека життєдіяльності та охорона праці, Технологічна практика
2
Вознюк Валентина Григорівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Львівський торгово-економічний інститут, 1991 р. “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”, економіст; Полтавський кооперативний інститут, 1997 р. «Професійне навчання», викладач обліку і аудиту
Казначейська справа, Бухгалтерський облік, Бюджетна система, Податкова система, Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах, Економічна теорія, Навчальна практика зі спеціальності, Технологічна практика
3
Віржанська Ірина Євгенівна
Заступник директора з навчально – виховної роботи, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Львівська комерційна академія, 1998 р., "Економіка підприємства", економіст; Полтавський університет споживчої кооперації України, 2004 р., "Професійне навчання", викладач спеціальних дисциплін за фахом "Економіка підприємства"
Економіка підприємства, Громадянська освіта, Економіка торговельного підприємства, Економіка і організація виробництва, Економіка підприємств різних типів, Митні платежі, Технологічна практика (митні платежі)
4
Зіневич Леся Віталіївна
Завідувач навчальної частини, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Житомирський інженерно - технологічний інститут, 2003 р, ."Менеджмент організацій", менеджер – економіст, Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005 р., "Професійне навчання", викладач спеціальних дисциплін за фахом менеджмент організацій
Основи менеджменту, Основи маркетингу, Комунікативний менеджмент, Митний контроль і митне оформлення, Психологія та етика ділових відносин, Логістика, Навчальна практика у навчальному магазині, Технологічна практика (митна справа)
5
Ярош Людмила Петрівна
Заступник директора з навчально – методичної роботи, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Львівський торгово-економічний інститут, 1982 р., "Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами", товарознавець вищої кваліфікації, Московський ордена дружби народів кооперативний інститут Центроспілки, 1986р., "Викладання технології торговельних процесів", викладач кооперативного технікуму
Комерційна діяльність, Основи торговельного підприємництва, Організація і технологія торговельних процесів, Основи біржової діяльності, Комп’ютерні технології в комерційній діяльності, Електронна комерція, Навчальна практика в діючих роздрібних торговельних підприємствах
6
Ільницька Олена Леонідівна
Головний бухгалтер, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Львівська комерційна академія, 1996, "Фінанси і кредит", економіст Національний транспортний університет, 2018, "Право", юрист
Банківські операції, Фінанси, гроші та кредит, Фінанси підприємства, Фінанси підприємств II, Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках, Навчальна практика зі спеціальності
7
Силантьєва Олена Сергіївна
Директор, викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний сільськогосподарський інститут, 1994р., "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності", економіст по бухгалтерському обліку і фінансах; Полтавський кооперативний інститут, 1997р., "Професійне навчання", викладач обліку і аудиту
Бухгалтерський облік
8
Коробко Валентина Григорівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський кооперативний інститут, 1987 р., "Технологія і організація громадського харчування", інженер – технолог, Полтавський кооперативний інститут, 1999 р., "Професійне навчання" , викладач фахових дисциплін
Устаткування закладів ресторанного господарства, Предмет спецпідготовки, Процеси і апарати харчових виробництв, Технологія виробництва кулінарної продукції, Технологія приготування їжі, Будівлі і обладнання готелів, Переддипломна практика
9
Жабровець Людмила Леонідівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський кооперативний інститут, 1998 р., "Технологія громадського харчування", інженер – технолог, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", 2013 р., "Педагогіка вищої школи" , викладач університетів та вищих навчальних закладів
Естетичне оформлення готелів, Стандартизація в готелях, Особливості ресторанного сервісу, Естетика у Закладах ресторанного господарства, Організація та технологія обслуговування в готелях, Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства, Навчальна практика зі спеціальності, Технологічна практика
10
Максимчук Тетяна Степанівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, відмінник освіти України
Полтавський кооперативний інститут, 1992 р., "Технологія і організація громадського харчування", інженер – технолог, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський кооперативний інститут", 1997 р., викладач менеджменту у виробничій сфері
Організація обслуговування, Організація виробництва в закладах ресторанного господарства, Організація ресторанного господарства, Технологія виробництва кулінарної продукції, Барна справа, Управління якістю продукції та послуг, Навчальна практика зі спеціальності, Технологічна практика