Циклові комісії:


Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Склад циклової комісії

Голова циклової комісії: Дитинченко Інна Миколаївна
Лаборант: Ринас Анжела Олександрівна

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Категорія
Освіта
Дисципліни
1
Дитинченко Інна Миколаївна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004 р., "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія", вчитель біології, хімії, валеології та основ екології.
Хімія, Біохімія, Неорганічна хімія, Органічна хімія, Фізична та колоїдна хімія, Біологія, Основи екології, Основи медичних знань
2
Трифонова Тетяна Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1997 р., "Українська мова і література та німецька мова", вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.
Українська література, Зарубіжна література
3
Єліна Валентина Олександрівна
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020р., "Філологія" (германські мови, перша – англійська), магістр філології, філолог – германіст, фахівець з англійської і німецької мов та літератур, перекладач з англійської та німецької мов.
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
4
Глазунова Леся Олександрівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2006р., "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська, англійська)", вчитель російської та англійської мов і зарубіжної літератури
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
5
Короленко Лариса Олександрівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1986, "Англійська та німецька мови", вчитель англійської та німецької мов середньої школи
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
6
Додурич Світлана Миколаївна(сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1997 р., "Українська мова і література та німецька мова", вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
7
Рева Людмила Володимирівна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004, "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (німецька)", вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.
Українська мова
8
Базько Катерина Володимирівна
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020р., 2017р., "Фізичне виховання", вчитель фізичної культури
Фізична культура (Фізичне виховання)
9
Тамашевський Іван Якович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський державний інститут фізичної культури, "Фізична культура і спорт", викладач фізичного виховання.
Фізична культура (Фізичне виховання)
10
Бабій Олександр Миколайович
Викладач, спеціаліст другої категорії
Житомирське вище училище радіоелектроніки, 1983р., "Інженер по експлуатації радіотехнічних засобів"
Захист Вітчизни
Циклова комісія комп’ютерної техніки та програмування

Склад циклової комісії

Голова циклової комісії – Окунькова Оксана Олексіївна

Лаборант: Ринас Анжела Олександрівна

Склад циклової комісії:

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Категорія
Освіта
Дисципліни
1.
Окунькова Оксана Олексіївна
Голова циклової комісії,викладач, спеціаліст вищої категорії
Харківський інститут радіоелектроніки, 1886 р., "Прикладна математика", інженер - математик Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005 р., "Професійне навчання", викладач фахових дисциплін
Людинно – машинний інтерфейс, Основи програмування та алгоритмічні мови, Операційні системи, Групова динаміка, Основи програмної інженерії, Проектний практикум, Переддипломна практика
2.
Дмитренко Ірина Анатоліївна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний технологічний університет, 2008р., "Програмне забезпечення автоматизованих систем", спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем
Об’єктно – орієнтовне програмування, Організація комп’ютерних мереж, Офісне програмне забезпечення, Навчальна практика
3.
Пашкевич Олена Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний технологічний університет, 2003 р., "Програмне забезпечення автоматизованих систем", спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем
Конструювання програмного забезпечення, Автоматизовані системи обробки інформації, Навчальна практика 1, Навчальна практика з ІКТ
4.
Котова Тетяна Олександрівна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний технологічний університет, 2008р., "Програмне забезпечення автоматизованих систем", спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем
Інструментальні засоби візуального програмування,Математичні методи дослідження операцій, Навчальна практика 2,Технологічна практика 1
5.
Орел Лілія Олександрівна(сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1982р., "Математика і фізика", вчитель математики і фізики середньої школи.
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
6.
Чижмотря Олена Геннадіївна(сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський інженерно - технологічний інститут, 1997 р., "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем", інженер - програміст
Чисельні методи, Програмування для Інтернет, Веб – дизайн, Розробка веб – застосувань
7.
Чижмотря Олексій Володимирович(сумісник)
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський інженерно - технологічний інститут, 1997р., "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем", інженер - програміст
Бази даних
8.
Романішин Віктор Васильович
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007р., Інститут післядипломної освіти, фахівець з інформатики, вчитель інформатики
Архітектура комп’ютера
9.
Кравчук Андрій Віталійович(сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1996р., "Математика і фізика", вчитель математики і фізики.
Фізика (електрика), Фізика, астрономія
10.
Обозна Лідія Олександрівна(сумісник)
Викладач, спеціаліст
Державний університет "Житомирська політехніка", 2020р., "Інженерія програмного забезпечення"
Об’єктно-орієнтовне програмування
11.
Нелипович Вікторія Віталіївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Оренбургський державний педагогічний інститут ім. В.П. Чкалова, 1993 р. "Математика, інформатика і обчислювальна техніка", вчитель математики, інформатики
Теорія ймовірності і математична статистика, Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Вища математика, Математичний аналіз, Дискретна математика, Диференціальні рівняння
12.
Варганова Діна Олександрівна(сумісник)
Викладач, спеціаліст першої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2006р., "Інформатика", магістр інформатики, викладач інформатики
Інформатика, Навчальна практика з ІКТ
13.
Бондар Сергій Павлович(сумісник)
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014р., "Математика", вчитель математики та інформатики
Інформатика
14.
Ковтун Валентин Віталійович
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний технологічний університет, 2019р., «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології», фахівець з автомотизації, інженер робототехнік.
Конструювання програмного забезпечення, Інструментальні засоби візуального програмування, Технологічна практика 1,2
15.
Голюк Оксана Сергіївна
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний технологічний університет, 2018р., «Інженерія програмного забезпечення», магістр з інженерії програмного забезпечення, інженер – програміст.
Інформатика, Програмування для Інтернет
Циклова комісія правознавчих та соціально-гуманітарних дисциплін

Склад циклової комісії

Голова циклової комісії: Ворельман Інна Юхимівна.

Лаборант: Ринас Анжела Олександрівна

№ з/п
Прізвище, ім”я,по батькові викладача
Категорія, педагогічне звання
Освіта
Які дисципліни викладає
1
Ворельман Інна Юхимівна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії
Саратовський юридичний інститут, 1979 р., "Правознавство", юрист
Цивільне та сімейне право, Цивільний процес, Державна виконавча служба, Кооперативне право, Фінансове право, Господарське право, Юридична деонтологія, Виробнича практика
2
Дигало Олег Миколайович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 1998 р., „Правознавство”, юрист
Історія держави і права зарубіжних країн, Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні, Історія держави і права України, Право соціального забезпечення, Юридична служба в споживчій кооперації, Судочинство в господарських судах
3
Павліченко Ірина Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Вінницький державний педагогічний інститут, 1994 р., "Історія", вчитель історії та правознавства; Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2005 р. "Правознавство", спеціаліст права
Конституційне право України, Трудове право, Навчальна практика з спеціальності, Виробнича практика
4
Власюк Наталія Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1994р., "Історія і право", учитель історії і права; Національна юридична академія України ім. Ярослава мудрого, 2004р., "Правознавство", юрист.
Нотаріат України, Екологічне право, Аграрне право, Теорія держави і права, Конституційне право зарубіжних країн, Діловодство в юридичній діяльності
5
Князєв Віктор Володимирович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський міжнародний університет, 2009р., "Правознавство", юрист.
Цивільне та сімейне право, Кримінальний процес, Кримінальне право, Митне право, Навчальна практика зі спеціальності
6
Силантьєв Кирило Володимирович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Вінницький державний педагогічний інститут, 1995 р., "Історія та право", викладач історії і правознавства; Національний транспортний університет, 2018р., "Право", юрист.
Історія України, Основи філософських знань, Громадянська освіта, Правознавство
7
Важинська Людмила Руфимівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького, 1990 р., Психологія. Практична психологія у системі народної освіти", психолог – практик, ПАТ "Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом" 2015р., "Соціологія", соціолог масових комунікацій
Основи психології та Етика бізнесу, Соціологія, Психологія та етика ділових відносин, Логіка, Мистецтво, Культурологія
8
Гардзель Катерина Ярославівна
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2018р. "Середня освіта (Історія)", вчитель історії
Історія: Україна і світ, Історія України
9
Гаврилюк Олена Василівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Національна академія прокуратури України, 2013р. "Правознавство", магістр права
Господарське право

Циклова комісія економіки та підприємництва, готельно-ресторанного бізнесу

Склад ЦК
Голова ЦК – Пріор Наталія Миколаївна
Лаборанти: Лаговська Лілія Василівна

№ з/п
Прізвище ім’я по батькові
Посада (категорія)
Освіта
Які дисципліни викладає
1
Пріор Наталія Миколаївна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії
Львівська комерційна академія, 1996 р., „Товарознавство та торгівля непродовольчими товарами”, товарознавець - комерсант, Полтавський кооперативний інститут, 2001 р., „Професійне навчання”, викладач товарознавства та комерційної діяльності
Основи кооперації,Теоретичні основи товарознавства,Товарознавство непродовольчих товарів,Обладнання підприємств торгівлі,Навчальна практика,Товарознавство,Основи та правові засади митної справи,Навчальна практика на діючих роздрібних торговельних підприємствах,Технологічна практика
2
Вознюк Валентина Григорівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист
Львівський торгово-економічний інститут, 1991 р. “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”, економіст; Полтавський кооперативний інститут, 1997 р. «Професійне навчання», викладач обліку і аудиту
Казначейська справа,Бухгалтерський облікБюджетна система,Облік і звітність,Податкова система,Фінансовий облік,Комп’ютерна бухгалтерія,Навчальна практика зі спеціальності,Технологічна практика
3
Віржанська Ірина Євгенівна
Заступник директора з навчально – виховної роботи, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист
Львівська комерційна академія, 1998 р., "Економіка підприємства", економіст; Полтавський університет споживчої кооперації України, 2004 р., "Професійне навчання", викладач спеціальних дисциплін за фахом "Економіка підприємства"
Економіка підприємства,Громадянська освіта,Економіка торговельного підприємства,Економіка і організація виробництва,Економіка підприємств різних типів,Митні платежі,Політична економія,Економічна теорія,Технологічна практика (митні платежі)
4
Зіневич Леся Віталіївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський інженерно - технологічний інститут, 2003 р, ."Менеджмент організацій", менеджер – економіст, Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005 р., "Професійне навчання", викладач спеціальних дисциплін за фахом менеджмент організацій
Основи менеджменту,Основи маркетингу,Митний контроль і митне оформлення,Логістика,Основи менеджменту і маркетингу,Технологічна практика (митна справа)
5
Ярош Людмила Петрівна
Заступник директора з навчально – методичної роботи, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач- методист
Львівський торгово-економічний інститут, 1982 р., "Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами", товарознавець вищої кваліфікації, Московський ордена дружби народів кооперативний інститут Центроспілки, 1986р., "Викладання технології торговельних процесів", викладач кооперативного технікуму
Комерційна діяльність,Основи торговельного підприємництва,Організація і технологія торгових процесів,Основи підприємницької та управлінської діяльності,Основи біржової діяльності
6
Ільницька Олена Леонідівна
Головний бухгалтер, викладач, спеціаліст вищої категорії
Львівська комерційна академія, 1996 р., "Фінанси і кредит", економіст; Національний транспортний університет, 2018р., "Право", юрист.
Банківські операції,Фінанси,Фінанси підприємств,Фінанси підприємств II,Фінансова діяльність суб’єктівгосподарювання
7
Силантьєва Олена Сергіївна
Директор, викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний сільськогосподарський інститут, 1994р., "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності", економіст по бухгалтерському обліку і фінансах; Полтавський кооперативний інститут, 1997р., "Професійне навчання", викладач обліку і аудиту
Бухгалтерський облік
8
Дмуховська Оксана Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний агроекологічний університет, 2002р. "Облік і аудит", бухгалтер економіст
Політична економія, Економічна теорія, Гроші і кредит, Страхові послуги
9
Коробко Валентина Григорівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський кооперативний інститут, 1987 р., "Технологія і організація громадського харчування", інженер – технолог, Полтавський кооперативний інститут, 1999 р., "Професійне навчання" , викладач фахових дисциплін
Мікробіологія, Устаткування, Технологія виробництва кулінарної продукції, Спецпідготовка
10
Жабровець Людмила Леонідівна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Полтавський кооперативний інститут, 1998 р., "Технологія громадського харчування", інженер – технолог, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", 2013 р., "Педагогіка вищої школи" , викладач університетів та вищих навчальних закладів
Естетика в закладах ресторанного господарства, Основи стандартизації, Особливості ресторанного сервісу, Технічне креслення, Організація обслуговування та сервісу,Стандартизація в готелях, Особливості зарубіжного сервісу,Естетичне оформлення готелів
11
Пушкарьова Тетяна Анатоліївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005 р., "Технологія харчування", інженер – технолог
Організація обслуговування, Будівлі і обладнання готелів
12
Павлюк Валентина Миколаївна
Викладач, спеціаліст першої категорії
Полтавський університет споживчої кооперації України, 2007 р., "Технологія харчування", інженер – технолог
Технологія виробництва кулінарної продукції,Спецмалювання, Організація виробництва, Барна справа
13
Максимчук Тетяна Степанівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, відмінник освіти України
Полтавський кооперативний інститут, 1992 р., "Технологія і організація громадського харчування", інженер – технолог, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський кооперативний інститут", 1997 р., викладач менеджменту у виробничій сфері
Навчальна практика, Технологічна практика, Професійна практика