Циклові комісії:


Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін та комп’ютерної техніки і програмування

Склад циклової комісії

Голова циклової комісії: Слідзевська Катерина Анатоліївна

Лаборант: Ринас Анжела Олександрівна

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Категорія
Освіта
Дисципліни
1
Слідзевська Катерина Анатоліївна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Національний педагогічний університет імені МП. Драгоманова, 1998р., "Всесвітня історія", вчитель історії.
Історія: Україна і світ (Історія та культура України)
2
Дитинченко Інна Миколаївна (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004 р., "Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія", вчитель біології, хімії, валеології та основ екології.
Біохімія, Біологія, екологія, Харчова хімія
3
Трифонова Тетяна Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1997 р., "Українська мова і література та німецька мова", вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.
Українська література, Зарубіжна література
4
Грибан Тетяна Вікторівна (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, "Англійська і німецька мова", вчитель англійської і німецької мов середньої школи.
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
5
Силантьєв Кирило Володимирович (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Вінницький державний педагогічний інститут, 1995 р., "Історія та право", викладач історії і правознавства; Національний транспортний університет, 2018р., "Право", юрист.
Основи філософських знань, Громадянська освіта
6
Короленко Лариса Олександрівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1986, "Англійська та німецька мови", вчитель англійської та німецької мов середньої школи
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
7
Дубинська Олена Сергіївна
Викладач, спеціаліст ІІ категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020, "Середня освіта (Фізична культура) ", вчитель фізичної культури
Фізична культура (Фізичне виховання)
8
Гонгало Світлана Володимирівна (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2006р., "Педагогіка і методика середньої освіти", вчитель історії і правознавства.
Історія: Україна і світ (Історія та культура України)
9
Кравчук Андрій Віталійович (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1996р., "Математика і фізика", вчитель математики і фізики.
Фізика, астрономія, Фізика (електрика)
10
Купчик Олексій Ігорович
Викладач, спеціаліст
Державний університет "Житомирська політехніка», 2023р., «Автомобільний транспорт", Курс військової підготовки за ВОС – 063401 (склав присягу на вірність українському народові 28.07.2023р.).
Захист України
11
Латиш Тетяна Анатоліївна (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1999р., "Українська мова та література", вчитель української мови та літератури.
Українська мова
12
Можаровський Сергій Володимирович (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, 1997р., "Математика і фізика", вчитель математики і фізики.
Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Теорія ймовірності і математична статистика, Вища і прикладна математика
13
Панасенко Максим Дмитрович
Викладач, спеціаліст
Державний університет "Житомирська політехніка", 2023р., "Інформаційні технології", "Інженерія програмного забезпечення".
Інформатика (Інформатика і ком’ютерна техніка), Основи програмування, Навчальна практика, Бази даних
14
Філінський Олександр Олександрович
Викладач, спеціаліст
Державний університет "Житомирська політехніка", 2023р., "Інформаційні технології", "Інженерія програмного забезпечення".
Технологічна практика, Основи програмування, Навчальна практика, Об`єктно - орієнтовне програмування, Переддипломна практика, Програмування веб-застосувань, Алгоритми та структури даних, Інженерна та комп`ютерна графіка
15
Шафарчук Світлана Павлівна (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, 1986р., "Математика і фізика", вчитель математики і фізики середньої школи.
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
16
Додурич Світлана Миколаївна (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії, к.п.н.
Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, 1997р., "Українська мова і література та німецька мова", вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
17
Ставська Надія Олегівна (сумісник)
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика", 2006р.,
Фізика, астрономія
18
Ковальчук Мая Олегівна (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії, к.п.н.
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2008р., "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики", вчитель математики та основ інформатики.
Інформатика (Інформатика і ком’ютерна техніка), Чисельні методи, Компоненти програмної інженерії, Математичні методи дослідження операцій, Архітектура компютера
19
Ястребова Аліна Олександрівна
Викладач, спеціаліст
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2020р., "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) ", бакалавр філології, філолог, фахівець з англійської мови та літератури, перекладач з англійської.
Іноземна мова (Іноземна мова за професійним спрямуванням)
20
Дурова Наталія Вікторівна (сумісник)
Викладач, спеціаліст
Поліський національний університет, 2022р., "Публічне управління та адміністрування".
Інформатика (Інформатика і ком’ютерна техніка)
21
Штуль Віктор Миколайович (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний університет "Автоматизоване управління технологічними процесами", 2004р., спеціаліст з автоматизованого управління технологічними процесами.
Інформатика (Інформатика і ком’ютерна техніка)
22
Оленюк Дмитро Олександрович (сумісник)
Викладач, спеціаліст ІІ категорії
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2021. "Магістр середньої освіти (Інформатика) ", вчитель інформатики.
Інформатика (Інформатика і ком’ютерна техніка), Основи інженерної та компютерної графіки, Операційні системи
23
Ємчинська Наталія Володимирівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1982р., "Гідрологія", Житомирський державний технологічний університет, 2004р., "Економіка підприємства", економіст.
Географія
24
Пустовіт Людмила Володимирівна (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2001р., "Математика", викладач математики та інформатики.
Дискретна математика
Циклова комісія правознавчих дисциплін

Склад циклової комісії

Голова циклової комісії: Ворельман Інна Юхимівна

Лаборант: Ринас Анжела Олександрівна

№ з/п
Прізвище, ім”я,по батькові викладача
Категорія, педагогічне звання
Освіта
Які дисципліни викладає
1
Ворельман Інна Юхимівна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії
Саратовський юридичний інститут, 1979 р., "Правознавство", юрист
Цивільне та сімейне право, Цивільний процес, Кооперативне право, Судочинство в адміністративних судах, Основи правознавства, Міжнародне право
2
Павліченко Ірина Миколаївна (сумісник)
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист
Вінницький державний педагогічний інститут, 1994 р., "Історія", вчитель історії та правознавства; Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2005 р. "Правознавство", спеціаліст права
Трудове право
3
Власюк Наталія Миколаївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1994р., "Історія і право", учитель історії і права; Національна юридична академія України ім. Ярослава мудрого, 2004р., "Правознавство", юрист.
Екологічне право, Аграрне право, Теорія держави і права, Історія держави і права зарубіжних країн, Виробнича практика
4
Булига Альона Дмитрівна
Викладач, спеціаліст
Міжрегіональна академія управління персоналом, 2023р. «Право», магістр з права.
Адміністративне право, Організація судових і правоохоронних органів, Діловодство, Судочинство в адміністративних судах
5
Демчук Олег Володимирович
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Київський університет імені Тараса Шевченка, 2012, "Правознавство", спеціаліст права.
Господарське право, Кримінальне право, Кримінальний процес, Судочинство у господарських судах, Виконавче провадження, Навчальна практика
6
Криштоп Світлана Миколаївна
Викладач, спеціаліст
Університет державної фіскальної служби України, 2017, "Право", спеціаліст з права.
Право соціального забезпечення, Конституційне право України, Юридична деонтологія, Конституційне право України, Основи правознавства, Державне будівництво та місцеве самоврядування, Фінансове право, Навчальна практика

Циклова комісія економіки та підприємництва, готельно-ресторанного бізнесу

Склад ЦК

Голова циклової комісії: Пріор Наталія Миколаївна

Лаборанти: Лаговська Лілія Василівна

№ з/п
Прізвище ім’я по батькові
Посада (категорія)
Освіта
Які дисципліни викладає
1
Пріор Наталія Миколаївна
Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії
Львівська комерційна академія, 1996 р., „Товарознавство та торгівля непродовольчими товарами”, товарознавець - комерсант, Полтавський кооперативний інститут, 2001 р., „Професійне навчання” , викладач товарознавства та комерційної діяльності
Основи кооперації, Товарознавство, Екологія , безпека життєдіяльності та охорона праці, Захист прав споживача, Обладнання підприємств торгівлі, Основи митної справи, Навчальна практика, Технологічна практика
2
Вознюк Валентина Григорівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Львівський торгово-економічний інститут, 1991 р. “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”, економіст; Полтавський кооперативний інститут, 1997 р. «Професійне навчання», викладач обліку і аудиту
Бухгалтерський облік, Бюджетна система, Податкова система, Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах, Фінансовий облік, Економічна теорія, Страхування і страхові послуги, Звітність підприємства, Навчальна практика зі спеціальності, Технологічна практика
3
Віржанська Ірина Євгенівна
Заступник директора з навчально – виховної роботи, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Львівська комерційна академія, 1998 р., "Економіка підприємства", економіст; Полтавський університет споживчої кооперації України, 2004 р., "Професійне навчання", викладач спеціальних дисциплін за фахом "Економіка підприємства"
Громадянська освіта, Економіка підприємств сфери обслуговування, Економіка підприємства, Економіка торговельного підприємства, Інформаційні системи і технології в митній справі, Інформаційні технології в юридичній діяльності
4
Зіневич Леся Віталіївна
Завідувач навчальної частини, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Житомирський інженерно - технологічний інститут, 2003 р, ."Менеджмент організацій", менеджер – економіст, Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005 р., "Професійне навчання", викладач спеціальних дисциплін за фахом менеджмент організацій
Основи менеджменту, Основи маркетингу, Менеджмент проєктів програмного забезпечення, Групова динаміка, Інформаційні системи і технології в митній справі, Митний контроль і митне оформлення, Логістика, Інформаційні технології в юридичній діяльності, Навчальна практика
5
Ярош Людмила Петрівна
Заступник директора з навчально – методичної роботи, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Львівський торгово-економічний інститут, 1982 р., "Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами", товарознавець вищої кваліфікації, Московський ордена дружби народів кооперативний інститут Центроспілки, 1986р., "Викладання технології торговельних процесів", викладач кооперативного технікуму
Комерційна діяльність, Основи торговельного підприємництва, Організація і технологія торговельних процесів, Основи підприємництва, Основи біржової діяльності, Навчальна практика
6
Ільницька Олена Леонідівна
Головний бухгалтер, викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Львівська комерційна академія, 1996, "Фінанси і кредит", економіст Національний транспортний університет, 2018, "Право", юрист
Банківські операції, Фінанси підприємства, Фінанси місцевого самоврядування, Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках, Економічний аналіз, Інформатика, Навчальна практика
7
Силантьєва Олена Сергіївна
Директор, викладач, спеціаліст вищої категорії
Житомирський державний сільськогосподарський інститут, 1994р., "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності", економіст по бухгалтерському обліку і фінансах; Полтавський кооперативний інститут, 1997р., "Професійне навчання", викладач обліку і аудиту
Основи психології та етика бізнесу, Психологія та етика ділових відносин, Навчальна практика
8
Коробко Валентина Григорівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський кооперативний інститут, 1987 р., "Технологія і організація громадського харчування", інженер – технолог, Полтавський кооперативний інститут, 1999 р., "Професійне навчання" , викладач фахових дисциплін
Мікробіологія і фізіологія, Устаткування закладів ресторанного господарства, Предмет спецпідготовки, Процеси і апарати харчових виробництв, Технологія виробництва кулінарної продукції, Гігієна і санітарія, Організація ресторанного господарства, Навчальна практика, Технологічна практика, Переддипломна практика
9
Жабровець Людмила Леонідівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський кооперативний інститут, 1998 р., "Технологія громадського харчування", інженер – технолог, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", 2013 р., "Педагогіка вищої школи" , викладач університетів та вищих навчальних закладів
Естетика в закладах ресторанного господарства, Особливості ресторанного та зарубіжного сервісу, Технологія продукції закладів ресторанного господарства, Технологія продукції закладів ресторанного господарства, Технологія обслуговування в готелях, Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному господарстві, Особливості зарубіжного сервісу, Організація туризму, Навчальна практика, Виробнича практика
10
Максимчук Тетяна Степанівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач – методист, відмінник освіти України
Полтавський кооперативний інститут, 1992 р., "Технологія і організація громадського харчування", інженер – технолог, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський кооперативний інститут", 1997 р., викладач менеджменту у виробничій сфері
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства, Основи стандартизації та контролю якості харчових продуктів, Технологія виробництва кулінарної продукції, Барна справа, Управління якістю продукції та послуг, Управління якістю і НАССР харчової продукції, Навчальна практика
11
Пушкарьова Тетяна Анатоліївна
Викладач, спеціаліст вищої категорії
Полтавський університет споживчої кооперації України, 2005р., "Технологія харчування", інженер-технолог.
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства, Особливості зарубіжного сервісу, Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства, Барна справа, Технологічна практика