Продовження навчання:


Після закінчення коледжу студенти спеціальностей:

- "Фінанси, банківська справа та страхування";
- "Обік і оподаткування";
- "Готельно-ресторанна справа";
- "Харчові технології";
- "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у таких вищих навчальних закладах:
1.
Полтавському університеті споживчої кооперації України;
2. Львівській комерційній академії;
3. Житомирському державному технологічному університеті;
4. Київському національному торговельно-економічному університеті;
Студенти спеціальності "Право" можуть продовжити навчання за скороченим терміном навчання у:
1.
Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого;
2. Одеській національній юридичній академії
Студенти спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном у такий навчальних закладах:
1. Житомирському державному технологічному університеті;
2. Полтавському університеті споживчої кооперації України