Накази зарахування:


Денна форма навчання
1
Наказ №28-с від 30.07.2020 р. Про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня "Фаховий молодший бакалавр"