1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.05.2024
Оголошення
Міністерство освіти і науки України звертає увагу, що відповідно до статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text

Відповідно до Річного звіту Уповноваженого із захисту державної мови про стан дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у 2023 році (http://surl.li/tjjdy) на розгляд Уповноваженого у 2023 році надійшло 96 звернень громадян, що стосувалися порушень законодавства про державну мову в закладах вищої та фахової передвищої освіти, що вдвічі більше показника за попередній рік, і становить 62% від усіх звернень, які стосувалися закладів освіти. Найбільша кількість звернень стосовно діяльності ЗВО та ЗФПВО надійшла з Києва (42) Харкова (9), Одеси (9), Дніпра (6). Повідомлення про порушення в основному стосувалися використання російської мови під час викладання навчальних дисциплін та використання навчальних матеріалів.
У 2023 році Уповноваженим проводився державний контроль за застосуванням державної мови в діяльності 16-ти закладів вищої освіти та 2-х закладів фахової передвищої освіти, що у 2,5 рази більше за показник попереднього року і складає 72% в загальній кількості закладів освіти, щодо яких здійснювався державний контроль у 2023 році.
Звертаємо увагу, що відповідно до рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 14.07.2021№1-р/2021 державна мова є чинником національної безпеки.
Зважаючи на зазначене, просимо вжити заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та рекомендацій Уповноваженого із захисту державної мови.
З повним змістом листа МОН України можна ознайомитися за покликанням (натиснути тут). *Клік*

13.05.2024
Оголошення