ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО КОЛЕДЖУ:


Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) подають заяви тільки в електронній формі.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
  1. Документ, що посвідчує особу (ID-картка) - обов'язкова вимога для вступу у 2020р;
  2. Копія свідоцтва про здобуту загальну середню освіту та додаток до нього;
  3. копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  4. Копія ідентифікаційного коду;
  5. 6 фото розміром 3х4;
  6. Документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов (для пільгових категорій);
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування). Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, унеможливлюють їх реалізацію. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.