Спеціальності | ЖККБП
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Право
Готельно-ресторанна справа
Інженерія програмного забезпечення
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Харчові технології

Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьОбравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права Ви маєте можливість здобути престижну спеціальність за спеціалізацією „Товарознавство в мітній справі”.

Фахівець торгівлі своїми знаннями, вміннями і навичками повинен забезпечити ефективне планування і проведення конкретних комерційних операцій за принципами ринкової економіки. Фахівцю, незалежно від того, які функції він виконує, необхідні знання про товари, які б забезпечили недопущення збитків через зниження якості і маси товарів, знання економіки - для того, щоб застосувати оптимальні моделі розрахунків, пов’язаних з конкретною комерційною операцією, знання фінансової справи - для ефективного забезпечення комерційної операції фінансами, знання бухгалтерського обліку - для чіткої уяви про обсяг виконаних комерційних операцій в грошовому і фізичному виразах, знання методів вивчення ринку покупця - для власного уникнення збитків від перетворення товарів на “ніщо”, знання з маркетингу і менеджменту – для забезпечення ефективного використання капіталу, вкладеного в комерційну операцію.

Митна справа є складовою зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі України дотримуються загальноприйнятих у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту й імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів.

Тому, для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови: обладнані кабінети продовольчих і непродовольчих товарів з унаочненням, навчальні магазини з сучасним обладнанням, комп’ютерні класи. Поряд з циклом гуманітарних і соціально-економічних дисциплін Ви будите  вивчати  комерційну діяльність, митну справу, методи і технічні засоби митного контролю, мито і митні збори, правові засади митної справи, економіку, бухгалтерський облік, комп’ютерну техніку, маркетинг, менеджмент, товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів та інші дисципліни.

Випускники спеціальності “Товарознавство та комерційна діяльність” отримують кваліфікацію товарознавець-комерсант і  можуть займати такі посади:

  1. У сфері митної служби: інспектор з митного оформлення товарів, інспектор з якості вітчизняної та імпортної продукції;
  2. У сфері торгівлі: товарознавець,  агент торговельний, комівояжер, закупник, заступник завідувача секцією на підприємствах, що здійснюють діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках;
  3. У торговельно–посередницькій сфері: брокер, агент з торгівлі нерухомістю, агент комерційний;
  4. У сфері виробництва: агент зі збуту, закупник, комірник, агент - експедитор.

Студенти-випускники додатково отримають і робітничі професії: “Продавець продовольчих та непродовольчих товарів”, “Оператор комп’ютерного набору”.

Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання у Київському національному торговельно-економічному університеті, Полтавському університеті споживчої кооперації України, Львівській комерційній академії та ін. ВНЗ III-IV рівнів акредитації.