Спеціальності | ЖККБП
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Право
Готельно-ресторанна справа
Інженерія програмного забезпечення
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Харчові технології

ПравоОбравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права Ви маєте можливість здобути особливу, цікаву професію – юрист.

Юридичні науки – одні з найстаріших в світі, їх глибини сягають у віки історії, змін, перетворень.

В наш час професія юриста набула не абиякого значення. Саме юриспруденція є єдиною з домінуючих частин становлення держави.

На варті порядку, правди та законності стоять саме юристи – люди всебічно освідченні в основах та галузях юридичної науки, законах, нормативних актах, тощо.

Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови і на допомогу Вам прийдуть наші кваліфіковані викладачі. Поряд з циклом гуманітарних і соціально-економічних дисциплін Ви будите поглиблено вивчати юридичну деонтологію, цивільне право, право соціального забезпечення, нотаріат України, конституційне право, адвокатуру України та інші навчальні дисципліни.

Студенти правознавчого відділення забезпечені найновішою юридичною літературою, кодексами, законами України, періодичними юридичними виданнями.

Випускник спеціальності “Право” отримує кваліфікацію – молодший спеціаліст юрист і призначений для роботи в органах юстиції, апеляційних та господарських судах, арбітражних судах, органах РАГС, органах внутрішніх справ, апараті органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організацій всіх форм власності та господарювання. Може займати посади:

  1. в органах правосуддя – секретаря, секретаря судового засідання, судового виконавця, спеціаліста І та ІІ категорії господарського суду, зав. канцелярією районного, міського, обласного суду, розпорядника суду;
  2. в органах самоврядування і виконавчої влади – секретар сільської та селищної Рад народних депутатів, інспектора приймальних, загальних і інших відділів виконавчих комітетів Рад народних депутатів, секретаря-референта;
  3. в установах юстиції – спеціаліст І та ІІ категорії органів РАГСу, консультанта нотаріальної контори, відповідального секретаря, керуючого справами президії колегії адвокатів, кодифікатора, архіваріуса.
  4. в органах внутрішніх справ і митного контролю – дізнавальника, молодшого слідчого, інспектора митної служби ІІІ рангу, старшого інспектора з паспортної роботи.
  5. в юридичній службі народного господарства – юрисконсульта, претензіоніста, інспектора по кадрах, секретаря-референта, зав. канцелярією підприємств, установ, організацій.

На базі коледжу працює навчально-консультаційний центр Одеської національної юридичної академії. Після закінчення коледжу випускники також мають можливість продовжити навчання у Львівській комерційній академії, Харківській юридичній академії ім. Я.Мудрого та ін. ВНЗ III-IV рівнів акредитації.