Спеціальності | ЖККБП
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Право
Готельно-ресторанна справа
Інженерія програмного забезпечення
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Харчові технології

Облік і оподаткування


Обираючи спеціальність "Облік і оподаткування", Ви повинні зрозуміти, що професія бухгалтера дуже важлива і цікава, потрібна і престижна. Бухгалтерський облік обов’язково ведеться на кожному підприємстві.

Бухгалтерський облік – це мова бізнесу.

Бухгалтер – це ініціативний помічник керівника. Він надає інформацію для прийняття правильних управлінських рішень, володіє і передає інформацію про наявність товарно-матеріальних цінностей, фінансовий стан, результати діяльності підприємства.

Бухгалтерська робота – це робота з людьми, серед людей і для людей.

Майбутньому бухгалтеру важливо зрозуміти зміст слів знаменитого іспанського вченого Барталомео де Солозано: "Бухгалтерський облік стоїть вище всіх наук і мистецтв, тому що всі потребують його, без бухгалтерського обліку світ був би некерованим, і люди не змогли б зрозуміти один одного".

Опанувавши спеціальність "Облік і оподаткування" Ви будете здатні здійснювати саморегулювання поведінки, ефективне ділове спілкування, ураховувати у процесі професійної діяльності суспільні відносини та політичні переконання, основні економічні закони, правові засади та процеси соціально-політичної історії України.

Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови. Велика увага приділяється практичній діяльності майбутнього фахівця. Проводяться ділові ігри, вирішуються професійні ситуації. Студенти вивчають автоматизоване ведення бухгалтерського обліку з використанням програмного забезпечення "1С: Підприємство. Версія 7.7".

Випускники спеціальності "Облік і оподаткування" отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку і можуть працювати на посаді бухгалтера, касира, інспектора-ревізора, ревізора.

Студенти-випускники додатково отримують робітничу професію "Оператор комп’ютерного набору".

Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання за інтегрованими планами у Полтавському університеті споживчої кооперації України, Львівській комерційній академії, Житомирському державному технологічному університеті та ін. ВНЗ III-IV рівнів акредитації.