Спеціальності | ЖККБП
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Право
Готельно-ресторанна справа
Інженерія програмного забезпечення
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Харчові технології

Інженерія програмного забезпечення
Обравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права Ви маєте можливість здобути престижну спеціальність з галузі „Інформатика та обчислювальна техніка”. Наш навчальний заклад готує молодших спеціалістів цього напрямку вже 9 років і практика показує, що наші випускники працевлаштовані і мають змогу в повній мірі реалізувати свої професійні можливості та здібності.

В сучасному світі неможливо уявити жодної сфери діяльності людини без використання комп’ютерної техніки. Створення програмного забезпечення, питаннями його обслуговування займаються програмісти. Без програміста неможливо “життя” комп’ютера.

Спеціальність “Інженерія програмного забезпечення” є найнеобхіднішою на сьогоднішній день.

Майбутні програмісти під час навчання в коледжі готуються для професійної діяльності на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки, вони приймають участь в створенні програмного забезпечення, в роботі та обробленні баз даних, надають консультації з питань інформатизації. Сучасний програміст повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов, вміти оцінювати історичні і сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, мати високі моральні якості, навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійно – кваліфіковані рішення з врахуванням їх соціальних наслідків.

Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі умови: обладнанні 11 комп’ютерних лабораторій, студенти забезпечені необхідною літературою. Зі студентами працюють молоді, енергійні викладачі, які Вам завжди прийдуть на допомогу.

Поряд з циклом гуманітарних і соціально-економічних дисциплін Ви будите вивчати поглиблено іноземну мову, маркетинг, менеджмент, основи правознавства, алгоритмічні мови та програмування, системи управління базами даних, технологію розробки програмного забезпечення, комп’ютерні мережі, моделювання економічних та виробничих процесів, програмування для Internet та інші дисципліни.

Випускники зі спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” отримують кваліфікацію програміста і зможуть працювати:

  1. начальником зміни обчислювального центру;
  2. прикладним програмістом;
  3. техніком обчислювального центру.

Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання за інтегрованими планами у Житомирському державному технологічному університеті.