Спеціальності | ЖККБП
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Право
Готельно-ресторанна справа
Інженерія програмного забезпечення
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Харчові технології

Готельно-ресторанна справаОбравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права Ви маєте можливість здобути престижну спеціальність за напрямком “Сфера обслуговування”. Практика показує, що наші випускники конкурентоспроможні на ринку праці і мають змогу в повній мірі реалізувати свої знання та здібності.

Для підготовки сучасного фахівця в коледжі створені всі необхідні умови і на допомогу Вам прийдуть наші кваліфіковані викладачі. Поряд із циклом гуманітарних і соціально-економічних дисциплін студенти мають змогу отримати високий рівень знань з: конкурентоспроможності, управління попитом, бізнес-планування та розробки інвестиційних проектів та інформаційних технологій у ресторанному господарстві, моніторингу світового ринку ресторанних послуг , організації ресторанного господарства, логістики, інформаційних технологій в ресторанному бізнесі, етики в бізнес, менеджменту персоналу, інфраструктури ресторанного бізнесу.

На відділенні створені можливості для широкого використання у навчальному процесі інноваційних інформаційних технологій, мультимедійних засобів з використанням Internet для ознайомлення зі світовим досвідом у ресторанному бізнесі

Практичне навчання здійснюється за наскрізними програмами в навчально-виробничій їдальні коледжу, на провідних підприємствах ресторанного господарства області. За результатами проходження практики студенти отримують робітничі професії бармена, офіціанта.

Освіта за обраною спеціальністю надає можливість працювати в умовах ринкової економіки на посадах керівника закладу готельно-ресторанного господарства та його підрозділів, менеджера.

Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання у Київському національному торговельно-економічному університеті, Полтавському університеті споживчої кооперації Україниї та ін. ВНЗ III-IV рівнів акредитації.