Спеціальності | ЖККБП
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Право
Готельно-ресторанна справа
Інженерія програмного забезпечення
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Харчові технології

Фінанси, банківська справа та страхуванняОбравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права Ви маєте можливість здобути престижну і необхідну спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”, так як дані інструменти відіграють надзвичайну роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей.

Щодня ми вступаємо у безліч різноманітних відносин, в яких важливе місце займають фінанси.

Ефективність фінансової системи залежить від двох основних чинників: фінансової освіченості громадян та майстерності фінансистів-професіоналів.

Фінансист – спеціаліст, який займається пошуком грошових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності підприємств, організацій і установ, дає рекомендації по розміщенню коштів в процес виробництва, їх ефективного використання з метою отримання прибутку.

В коледжі створені необхідні умови для того щоб оволодіти цією спеціальністю і стати дійсно професіоналом в цій галузі.

Ви будете вивчати інформаційні системи і технології за фінансами, банківськими послугами, страховій діяльності, бюджетній та податковій системах.

Випускники спеціальності отримують кваліфікацію молодшого спеціаліста з фінансів, підготовлені до виконання професійних функцій за одним або кількома видами економічної діяльності і можуть працювати дилером, брокером з цінних паперів; біржовим маклером; страховим агентом; інспектором з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектором кредитного, валютного відділу; бухгалтером; касиром-експертом; інспектором-ревізором, інспектором з контролю за цінами.

Студенти-випускники додатково отримають робітничу професію “Оператор комп’ютерного набору”.

Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити навчання у Полтавському університеті споживчої кооперації України, Львівській комерційній академії, Житомирському державному технологічному університеті та ін.. ВНЗ III-IV рівнів акредитації.