Оголошення | ЖККБП

Експертний висновок експертної комісії про результати первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Готельно-ресторанна справа" зі спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" галузі знань 24 "Сфера обслуговування" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" у Житомирському кооперативному коледжі бізнесу і права